- Tramp

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

1. Zarząd Turystycznego Klubu Żeglarskiego TRAMP zawiadamia, iż w dniu 19 października 2019 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Pierwszy termin zebrania: 19 października 2019 – godzina 15:00
Drugi termin zebrania: 19 października 2019 – godzina 15:30
Liczymy na obecność wszystkich Członków Klubu. Przypominamy równocześnie, iż „prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu, z głosem decydującym, mają wszyscy członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK.
2. Zgodnie z ordynacją wyborczą - Uchwała nr 212/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 roku przywołujemy zapis § 4 ust. 3 i 4:
"§ 4 - Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu."
3. Porządek obrad Walnego Zebrania
1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Powołanie Prezydium
4. Wybór sekretarza Zebrania
5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie
6. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania
7. Powołanie Komisji Mandatowej
8. Zatwierdzenie regulaminów obrad i komisji roboczych
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowe
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres od dnia 21.10.2018 r. do 19.10.2019 r.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań:
  • Zarządu
  • Komisji Rewizyjnej
15. Dyskusja i sprawy organizacyjne:
  • Nadanie tytułu Honorowego Członka zasłużonym Członkom Klubu
  • Sprzedaż nie użytkowanego majątku Klub
  • Funkcjonowanie ośrodka TKŻ TRAMP Pogoria I w okresie zimowym
  • Omówienie realizacji uchwał Walnego Zebrania
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
17. Głosowanie wniosków
18. Zakończenie Zebrania

Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd Klubu PTTK TKŻ TRAMP


Zobacz projekty naszego ośrodka.
Te nie zrealizowane i ten zrealizowany.


W sobotę 21 września "Regatmi o Puchar Komandora" zakończył się cykl tegorocznych regat.

Wyniku w zakładce "Regaty"


Prace przy DZ-cie postępują.
Zapraszamy wszystkich do pracy przy jachcie.
 
 


W menu "Wydarzenia" do zobaczenia jest krótka relacja z Nocy Świętojańskiej wraz z filmikiem z występu naszego zespołu taneczno-wokalnego.7 kwietnia   - Rozpoczęcie przygotowań do sezonu żeglarskiego
14 kwietnia - Wodowanie jachtów
27 kwietnia - Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego
27 kwietnia - 5 maja - Kurs żeglarski
18 maja - Regaty o Puchar Klubu Tramp (1) - Puchar WIOSNY
25 maja - Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza i Puchar Pogorii
8 czerwca  - Regaty o Puchar Klubu Tramp (2) - nie odbyły się
22 czerwca - Regaty o Puchar Klubu Tramp (3)
29 czerwca - Noc Świetojańska
31 sierpnia - Regaty o Puchar Klubu Tramp (4) - nie odbyły się
21 wraeśnia - Regaty o Puchar Klubu Tramp (5) - Puchar KOMANDORA
19 października - Zabezpieczenie sprzetu na zimę
19 października - Walne Zebranie Sprawozdawcze
19/20 października - Najzimniejsza Noc


UWAGA! WAŻNE!
Zarząd Klubu prosi klubowiczów o nie pozostawianie w przejściach i korytarzach budynku hangaru żadnych rzeczy. 
Wszystkie ciągi piesze jak korytarze, przejścia i klatki schodowe są drogami ewakuacyjnymi i muszą być wolne od wszelkich przeszkód.
Krzesła, stoliki, rowery i inne przedmioty pozostawione w tych miejscach stanowią potencjalne zagrożenie i należy je bezwzględnie usunąć.
Zarząd KlubuZe smutkiem informujemy, 
że 6 lipca w wieku 74 lat odszeł na wieczną wachtę nasz kolega

KAROL PASTERNOK


25 maja 2019 r. nasz Klub był organizatorem regat
o "Puchar Prezydenta Dąbrowy Górniczej".
Regaty były zorganizowane w ramach 
"Dni Dąbrowy Górniczej".

Honorowym gościem był 
Prezydent Dąbrowy Górniczej
Marcin Bazylak.

Więcej informacji i wyniki regat dostępne są w menu "Wydarzenia" - "2019 - Regaty o Puchar Prezydenta Dąbrowy Górniczej".18 maja zainaugurowaliśmy tegoroczne regaty o "Puchar Klubu"
Zwycięzcą pierwszych regat został Marek Słaboń z Jackiem Tomankiem.
Pełne wyniki regat znajdziesz tutaj.27 kwietnia 2019 r. zainaugurowaliśmy nowy sezon żeglarski.

Na uroczystym rozpoczęciu komandor klubu Romuald Gacka wręczył kolegom
Edwardowi Tomankowi
Bogdanowi Glińskiemu
i Kazimierzowi Zającowi (niewidoczny na zdjeciu)
dyplomy "Honorowego Członka Klubu".


Z placu apelowego wszyscy udali się do portu, gdzie odbył sie chrzest naszych dwóch nowych jachtów typu omega. 

Matkami chrzestnymi zostały najmłodsze w naszym gronie Julka i Marysia.

 


 

Wraz z inauguracją sezonu żeglarskiego rozpoczął się kurs żeglarski.

Nowi adepci, pod czujnym okiem instruktorów stwawiają swoje piersze kroki i poznają tajniki żeglowania.


Klub zakupił dwa jachtu typu "Omega" wzbogacając naszą flotę do 8 jachtów tego typu.
Jachty są już na terenie ośrodka.


Informujemy, że na stronie dostępny jest "Regulamin domku ..... "
oraz wzór podania o dzierżawę terenu pod domek.
Dokumenty są bo pbrania w menu "O nas" - "Do pobrania"
Kliknij tutajZakończony został remont elewacji hangaru.

Wykonanie tej inwestycji było możliwe dzięki ogromnemu wsparciu Górnośląskiego Oddziału PTTK oraz wpłatom dodatkowej składki celowej przez wszyskich członków Klubu.

Zarząd bardzo dziękuje wszystkim za solidarną postawę i terminową wpłatę uchwalonej składki.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego